Chọn trường

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú -Giáo dục thường xuyên Bắc Quang

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 09 Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang., Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Mã trường: TCD0501

Điện thoại:

Email: trungcapnghebacquang@gmail.com

Fax: 02193.823.369

Website: trungcapnoitrubacquang.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Số 2679/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 12/12/2011

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Số 29/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 29/09/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Giang

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 09 Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang., Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Mã trường: TCD0501

Điện thoại:

Email: trungcapnghebacquang@gmail.com

Fax: 02193.823.369

Website: trungcapnoitrubacquang.edu.vn