Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Km 4 Đường Hà Giang – Thanh Thủy, Xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Mã trường: TCD0502

Điện thoại:

Email: tcktkt@hagiang.gov.vn Website: http://kinhtekythuathagiang.edu.vn

Fax: 02193.863.765

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Km 4 Đường Hà Giang – Thanh Thủy, Xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Mã trường: TCD0502

Điện thoại:

Email: tcktkt@hagiang.gov.vn Website: http://kinhtekythuathagiang.edu.vn

Fax: 02193.863.765

Website: