Chọn trường

Trường Trung cấp y tế Hà Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Mã trường: TCD0503

Điện thoại:

Email: truongtcyt.syt@hagiang.gov.vn; Website: http://www.tcythg.edu.vn

Fax: 0219.388.6666

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Mã trường: TCD0503

Điện thoại:

Email: truongtcyt.syt@hagiang.gov.vn; Website: http://www.tcythg.edu.vn

Fax: 0219.388.6666

Website: