Chọn trường

Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 073, Tổ 01, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Mã trường: TCD0601

Điện thoại:

Email: đttcncb@gmail.com

Fax: 02063758346

Website: https://trungcapnghecaobang.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1999/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 08/11/2019

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 601/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 27/4/2020

- Nơi cấp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý tài nguyên rừng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tự động hóa công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 073, Tổ 01, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Mã trường: TCD0601

Điện thoại:

Email: đttcncb@gmail.com

Fax: 02063758346

Website: https://trungcapnghecaobang.edu.vn