Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Mã trường: TCD0602

Điện thoại:

Email: ktktcb@gmail.com

Fax: 0263861620

Website: www.tcktkt_caobang.freevnn.com

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Mã trường: TCD0602

Điện thoại:

Email: ktktcb@gmail.com

Fax: 0263861620

Website: www.tcktkt_caobang.freevnn.com