Chọn trường

Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La

Thông tin chung

Địa chỉ: Tiểu khu 13, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Mã trường: CDD1404

Điện thoại:

Email: totuyensinhcdnl@gmail.com

Fax: 02123844973

Website: http://www.cdnlsonla.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Sơn La. Nhà trường có sứ mệnh: Đào tạo và liên kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, quản lý kinh tế và kế toán, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La và tham gia đào tạo giúp các tỉnh Bắc Lào.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 824

- Ngày ban hành Quyết định: 11/03/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 56

- Ngày cấp: 09/05/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi gia súc, gia cầm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khoa học cây trồng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hợp tác xã
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học viễn thông ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tiểu khu 13, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Mã trường: CDD1404

Điện thoại:

Email: totuyensinhcdnl@gmail.com

Fax: 02123844973

Website: http://www.cdnlsonla.edu.vn/