Chọn trường

Trường Trung cấp Y Bắc Kạn

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Mã trường: TCD1101

Điện thoại:

Email: backan.tcy@gmail.com

Fax: 0281 3 871 596

Website: truongybackan.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Mã trường: TCD1101

Điện thoại:

Email: backan.tcy@gmail.com

Fax: 0281 3 871 596

Website: truongybackan.edu.vn