Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Lào Cai

Thông tin chung

Địa chỉ: số 331 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Mã trường: TCT0801

Điện thoại:

Email: vt_truongdaotaonghe@vinaapaco.com

Fax: 02143852257

Website:

Giới thiệu

Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam được thành lập từ tháng 4 năm 1959 lấy tên là trường Công nhân kỹ thuật mỏ Apatit với nhiệm vụ đào tạo CNKT phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá mỏ Apatit. Đến tháng 7 năm 2002 trường được đổi tên thành trường Đào tạo nghề Công ty Apatit Việt Nam. Đến tháng 7 năm 2007 trường được đổi tên thành trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam. Nhiệm vụ chính là đào tạo nghề và đào tạo lại đội ngũ Công nhân kỹ thuật lành nghề cho Công ty Apatit Việt Nam và cho tỉnh Lào Cai. Đội ngũ Công nhân kỹ thuật do trường đào tạo đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước nói chung, tỉnh Lào Cai và khu vực Tây bắc nói riêng.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 553/QĐ-HĐQT

- Ngày ban hành Quyết định: 19/107/2002

- Đơn vị ban hành quyết định: Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam. (Tập đoàn Hóa chất VN)

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 09/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 15/11/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động TBXH tỉnh Lào Cai

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ tuyển khoáng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 331 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Mã trường: TCT0801

Điện thoại:

Email: vt_truongdaotaonghe@vinaapaco.com

Fax: 02143852257

Website: