Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Lào Cai

Thông tin chung

Địa chỉ: số 331 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Mã trường: TCT0801

Điện thoại:

Email: vt_truongdaotaonghe@vinaapaco.com

Fax: 02143 852 257

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 331 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Mã trường: TCT0801

Điện thoại:

Email: vt_truongdaotaonghe@vinaapaco.com

Fax: 02143 852 257

Website: