Chọn trường

Trường Trung học y tế Lào Ca

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Mã trường: TCT0802

Điện thoại:

Email: tcytelaocai@moet.edu.vn

Fax: 02143.849.060

Website: http://ylc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Mã trường: TCT0802

Điện thoại:

Email: tcytelaocai@moet.edu.vn

Fax: 02143.849.060

Website: http://ylc.edu.vn