Chọn trường

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 46 Đường Nguyễn Đức Cảnh Tổ 48, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Mã trường: CDD1301

Điện thoại:

Email: cdyduocpasteur@gmail.com

Fax: 0216 864 711

Website: http://truongcaodangyduocpasteur.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 46 Đường Nguyễn Đức Cảnh Tổ 48, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Mã trường: CDD1301

Điện thoại:

Email: cdyduocpasteur@gmail.com

Fax: 0216 864 711

Website: http://truongcaodangyduocpasteur.edu.vn