Chọn trường

Trường Cao đẳng Yên Bái

Thông tin chung

Địa chỉ: Km6 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Mã trường: CDD1303

Điện thoại:

Email: cvy@moet.edu.vn

Fax: 0213852648

Website: yenbaiact.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Km6 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Mã trường: CDD1303

Điện thoại:

Email: cvy@moet.edu.vn

Fax: 0213852648

Website: yenbaiact.edu.vn