Chọn trường

Trường Trung cấp Lục Yên

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 07, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Mã trường: TCD1302

Điện thoại:

Email: tcnlucyen@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcaplucyen.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3429/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 25/12/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 08/CNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 10/04/2018

- Nơi cấp: Sở LĐ-TBXH tỉnh Yên Bái

Danh sách nghề đào tạo

Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 07, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Mã trường: TCD1302

Điện thoại:

Email: tcnlucyen@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcaplucyen.edu.vn