Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDT1202

Điện thoại:

Email: contact@tntec.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: tec.tnu.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 4507/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 18/08/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 60/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 11/05/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDT1202

Điện thoại:

Email: contact@tntec.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: tec.tnu.edu.vn