Chọn trường

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDT1205

Điện thoại:

Email: tnic@cdcntn.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: cdcntn.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5618/QĐ-BGD & ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 07/12/2011

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 62/2021/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 28/06/2021

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ dệt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ may
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kinh doanh xuất bản phẩm văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nguội sửa chữa máy công cụ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xử lý dữ liệu
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDT1205

Điện thoại:

Email: tnic@cdcntn.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: cdcntn.edu.vn