Chọn trường

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDT1205

Điện thoại:

Email: tnic@cdcntn.edu.vn

Fax: 02803.844797

Website: cdcntn.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5618/QĐ-BGD & ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 07/12/2011

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 62/2021/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 28/06/2021

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Bán hàng trong siêu thị
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ dệt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ may
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDT1205

Điện thoại:

Email: tnic@cdcntn.edu.vn

Fax: 02803.844797

Website: cdcntn.edu.vn