Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDD1202

Điện thoại:

Email: truongcaodangytethainguyen@gmail.com

Fax: 02083.846.105

Website: caodangytethainguyen.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 6317/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 06/11/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 273/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 25/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDD1202

Điện thoại:

Email: truongcaodangytethainguyen@gmail.com

Fax: 02083.846.105

Website: caodangytethainguyen.edu.vn