Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 10A, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: TCT1201

Điện thoại:

Email: trungcapnghethainguyen@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: daynghetn.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 10A, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: TCT1201

Điện thoại:

Email: trungcapnghethainguyen@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: daynghetn.edu.vn