Chọn trường

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Xóm Bắc Thành, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: TCT1202

Điện thoại:

Email: dtcths@tnlc.edu.vn

Fax: 02083.842.557

Website: trungcapluatthainguyen.moj.gov.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Xóm Bắc Thành, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: TCT1202

Điện thoại:

Email: dtcths@tnlc.edu.vn

Fax: 02083.842.557

Website: trungcapluatthainguyen.moj.gov.vn