Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: TCD1206

Điện thoại:

Email: truonglaithaiha@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lái xe chuyên dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành cần, cầu trục
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xếp dỡ cơ giới tổng hợp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: TCD1206

Điện thoại:

Email: truonglaithaiha@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: