Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định

Thông tin chung

Địa chỉ: 66 Hàn Mặc Tử, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã trường: TCD3704

Điện thoại:

Email: vhntbd@gmail.com

Fax: 02563846939

Website: vhntbinhdinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1191/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 10/01/1980

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định)

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 16/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 30/06/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Định

Danh sách nghề đào tạo

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn dân ca
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn tuồng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nhạc Jazz
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nhạc công kịch hát dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Organ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sáng tác âm nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư viện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điêu khắc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 66 Hàn Mặc Tử, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã trường: TCD3704

Điện thoại:

Email: vhntbd@gmail.com

Fax: 02563846939

Website: vhntbinhdinh.edu.vn