Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

Thông tin chung

Địa chỉ: số 11 Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã trường: CDD1002

Điện thoại:

Email: caodangytelangson@gmail.com

Fax: 0205.3812.461

Website: http://www.cdytlangson.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5354/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 27/09/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 265/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 20/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 11 Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã trường: CDD1002

Điện thoại:

Email: caodangytelangson@gmail.com

Fax: 0205.3812.461

Website: http://www.cdytlangson.edu.vn