Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 206, Đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Mã trường: CDT1702

Điện thoại:

Email: tcxdub.qn.edu@gmail.com; caodangnghexd@gmail.com

Fax: 0203.3850.755

Website: caodangnghexaydung.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 206, Đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Mã trường: CDT1702

Điện thoại:

Email: tcxdub.qn.edu@gmail.com; caodangnghexd@gmail.com

Fax: 0203.3850.755

Website: caodangnghexaydung.edu.vn