Chọn trường

Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Cơ điện Quảng Ninh

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã trường: CDD1702

Điện thoại:

Email: giaothongcodien@gmail.com; INFO@VCEET.EDU.VN

Fax: 0203.3859505

Website: Vceet.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 10/03/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 34/2016/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 22/12/2016

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã trường: CDD1702

Điện thoại:

Email: giaothongcodien@gmail.com; INFO@VCEET.EDU.VN

Fax: 0203.3859505

Website: Vceet.edu.vn