Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố , Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã trường: CDD1703

Điện thoại:

Email: vanthu.cyq@moet.edu.vn; cyq@cdytquangninh.edu.vn

Fax: 0203. 3837977

Website: cdytquangninh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố , Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã trường: CDD1703

Điện thoại:

Email: vanthu.cyq@moet.edu.vn; cyq@cdytquangninh.edu.vn

Fax: 0203. 3837977

Website: cdytquangninh.edu.vn