Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Đồi Cốc, Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: CDD1801

Điện thoại:

Email: daotaocdn@gmail.com

Fax: 0(0204)3559840

Website: caodangnghebacgiang.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 255/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 15/02/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 314/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 10/08/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại:

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đồi Cốc, Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: CDD1801

Điện thoại:

Email: daotaocdn@gmail.com

Fax: 0(0204)3559840

Website: caodangnghebacgiang.edu.vn