Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: CDD1802

Điện thoại:

Email: caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Fax: 02043686998

Website: vktech.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1176/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 31/08/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 34/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 25/04/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: CDD1802

Điện thoại:

Email: caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Fax: 02043686998

Website: vktech.edu.vn