Chọn trường

Trường Trung cấp nghề số 12 BQP

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCT1801

Điện thoại:

Email: truongtcn12bqp@gmail.com

Fax: 0204.3.638474

Website: truong12boquocphong.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại:

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCT1801

Điện thoại:

Email: truongtcn12bqp@gmail.com

Fax: 0204.3.638474

Website: truong12boquocphong.edu.vn