Chọn trường

Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế

Thông tin chung

Địa chỉ: 234 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1804

Điện thoại:

Email: tdnmnyt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongtrungcapmnyt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 234 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1804

Điện thoại:

Email: tdnmnyt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongtrungcapmnyt.edu.vn