Chọn trường

Trường Trung cấp Y Tế Bắc Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: 147 Đường Thánh Thiên, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1805

Điện thoại:

Email: truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 147 Đường Thánh Thiên, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1805

Điện thoại:

Email: truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: