Chọn trường

Trường Trung cấp nghề số 1 Bắc Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Cụm công nghiệp, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1808

Điện thoại:

Email: trungthanhbg95@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Cụm công nghiệp, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1808

Điện thoại:

Email: trungthanhbg95@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: