Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Việt Á

Thông tin chung

Địa chỉ: 16 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: TCD0401

Điện thoại:

Email: danafoodtuyendung@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 24/GCNĐKHD-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 30/10/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động Thương binh xã hội thành phố Đà Nẵng

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 16 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: TCD0401

Điện thoại:

Email: danafoodtuyendung@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: