Chọn trường

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Mã trường: CDT1506

Điện thoại:

Email: cdcnqpppt@gmail.com

Fax: 0210.3.822.136

Website: www.cdcnqp.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3302/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 06/05/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 258/2017/GCNÐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 19/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật hoá học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Mã trường: CDT1506

Điện thoại:

Email: cdcnqpppt@gmail.com

Fax: 0210.3.822.136

Website: www.cdcnqp.edu.vn