Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố Cao Bang, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Mã trường: CDD1501

Điện thoại:

Email: bsduytuan@gmail.com

Fax: 0210.3.710.796

Website: www.cyp.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 4722/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 25/08/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 50/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 08/05/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật hình ảnh y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố Cao Bang, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Mã trường: CDD1501

Điện thoại:

Email: bsduytuan@gmail.com

Fax: 0210.3.710.796

Website: www.cyp.edu.vn