Chọn trường

Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu 10, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Mã trường: TCT1501

Điện thoại:

Email: quanlan18@gmail.com

Fax: 0210.3.953.585

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu 10, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Mã trường: TCT1501

Điện thoại:

Email: quanlan18@gmail.com

Fax: 0210.3.953.585

Website: