Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Mã trường: TCD1501

Điện thoại:

Email: vts.viettri@sosvietnam.org

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.hgvt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: 04/05/2018

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: 04/05/2018

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Mã trường: TCD1501

Điện thoại:

Email: vts.viettri@sosvietnam.org

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.hgvt.edu.vn