Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

Thông tin chung

Địa chỉ: Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Mã trường: TCD0701

Điện thoại:

Email: phongdaotaottcnlaichau@gmail.com

Fax: 02313790519

Website: tcndtntlaichau.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Mã trường: TCD0701

Điện thoại:

Email: phongdaotaottcnlaichau@gmail.com

Fax: 02313790519

Website: tcndtntlaichau.edu.vn