Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Lai Châu

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Mã trường: TCD0702

Điện thoại:

Email: trungcapytelaichau@gmail.com

Fax: 02313.790.757

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Mã trường: TCD0702

Điện thoại:

Email: trungcapytelaichau@gmail.com

Fax: 02313.790.757

Website: