Chọn trường

Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Sơn La

Thông tin chung

Địa chỉ: Bản Kalap, Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Mã trường: TCD1401

Điện thoại:

Email: Truongvhntdlsonla1967@gmail.com

Fax: 02123.753.319.

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Bản Kalap, Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Mã trường: TCD1401

Điện thoại:

Email: Truongvhntdlsonla1967@gmail.com

Fax: 02123.753.319.

Website: