Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hoà Bình

Mã trường: CDT2302

Điện thoại:

Email: quantri@codientaybac.edu.vn

Fax: 02183.874079

Website: codientaybac.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hoà Bình

Mã trường: CDT2302

Điện thoại:

Email: quantri@codientaybac.edu.vn

Fax: 02183.874079

Website: codientaybac.edu.vn