Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Chăm Mát, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Mã trường: CDD2301

Điện thoại:

Email: Nguyenvanmanh.kt@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: kinhtekythuathoabinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2287/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 30/06/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 84/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 24/05/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hành chính văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phát triển nông thôn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý nông trại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý tài nguyên rừng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Chăm Mát, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Mã trường: CDD2301

Điện thoại:

Email: Nguyenvanmanh.kt@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: kinhtekythuathoabinh.edu.vn