Chọn trường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dân Chủ, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Mã trường: CDD2303

Điện thoại:

Email: kythuatcongnghehb@gmail.com

Fax: 02183.851.424

Website: kythuatcongnghehb.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 977/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 26/6/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 20/2019/GCNĐKHĐ- TCGDNN

- Ngày cấp: 28/3/2019

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dân Chủ, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Mã trường: CDD2303

Điện thoại:

Email: kythuatcongnghehb@gmail.com

Fax: 02183.851.424

Website: kythuatcongnghehb.edu.vn