Chọn trường

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDD1204

Điện thoại:

Email: cdncongthuongvn@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: vci.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 1394/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 03/11/2011

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 12/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 17/02/2021

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phiên dịch tiếng Anh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thương mại điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDD1204

Điện thoại:

Email: cdncongthuongvn@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: vci.edu.vn