Chọn trường

Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường miền trung

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 4, Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDT2802

Điện thoại:

Email: caodangmt@yahoo.com

Fax: 0237.3824030

Website: http://www.cmm.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 4164/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 28/07/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 293/2017/GCNÐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 03/08/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật môi trường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khai thác mỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khí tượng học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thuỷ văn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trắc địa - Địa hình - Địa chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 4, Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDT2802

Điện thoại:

Email: caodangmt@yahoo.com

Fax: 0237.3824030

Website: http://www.cmm.edu.vn