Chọn trường

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 64 đường Đình Hương, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2801

Điện thoại:

Email: thvci.edu@gmail.com

Fax: 0237.3962.900

Website: caodangcongnghiepth.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1985/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 29/12/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 109/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 02/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 64 đường Đình Hương, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2801

Điện thoại:

Email: thvci.edu@gmail.com

Fax: 0237.3962.900

Website: caodangcongnghiepth.edu.vn