Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ VICET

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2805

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 208/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 22/02/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 345/2017/GCNĐKHĐ-GDNN

- Ngày cấp: 14/09/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2805

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: