Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Thông tin chung

Địa chỉ: 107 Bạch Đằng, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2806

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 32/2016/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 02/12/2016

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Chế biến và bảo quản thuỷ sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khai thác máy tàu thủy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khai thác, đánh bắt hải sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều khiển tàu biển
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 107 Bạch Đằng, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2806

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: