Chọn trường

Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2808

Điện thoại:

Email: cdnonglam@thanhhoa.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: cdnonglam.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 939/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 17/03/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 69/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 19/05/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khoa học cây trồng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm nghiệp đô thị
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2808

Điện thoại:

Email: cdnonglam@thanhhoa.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: cdnonglam.edu.vn