Chọn trường

Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: TCD5404

Điện thoại: 02973695007

Email: tcnvtglx@gmail.com

Fax: 02973695007

Website: http://tglx.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1081

- Ngày ban hành Quyết định: 17/05/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Số 88, Nguyễn Văn Hoa, Khu phố 1, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 02513822254

Email: caodangdona@gmail.com

Fax: 02513822254

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: TCD5404

Điện thoại: 02973695007

Email: tcnvtglx@gmail.com

Fax: 02973695007

Website: http://tglx.edu.vn/