Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Thương Mại Du lịch Thanh Hoá

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 272 Phố Môi, Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2803

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 037.3673365

Website: tmdl.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 842/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 22/03/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 272 Phố Môi, Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2803

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 037.3673365

Website: tmdl.edu.vn