Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hoá

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 2 Dốc Ga, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2805

Điện thoại:

Email: truongtrungcapnghegtvt@gmail.com

Fax: 037.3940897

Website: truonggtvtthanhhoa.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 847/QĐ-TTCN

- Ngày ban hành Quyết định: 22/03/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1396/GCNĐKHĐ

- Ngày cấp: 08/05/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động TBXH Thanh Hóa

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 2 Dốc Ga, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2805

Điện thoại:

Email: truongtrungcapnghegtvt@gmail.com

Fax: 037.3940897

Website: truonggtvtthanhhoa.edu.vn