Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 217 Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2808

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0237.3825021

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1086/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 24/04/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1622/GCNĐKHĐ-LĐTBXH

- Ngày cấp: 24/05/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động TB&XH Thanh Hóa

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 217 Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2808

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0237.3825021

Website: